De naakte waarheid achter de wallen

Het red-light district in Amsterdam. Een plek waar vrouwen hun lichaam verkwanselen aan mannen die hen behandelen als koopwaar. Een plek waar de lust hoogtij viert met alle leed van dien. Veel meisjes en vrouwen, die op het eerste gezicht van verleiden hun beroep lijken te maken, blijken bij nader inzien gedwongen in deze branche terecht gekomen te zijn. Misleid met schone beloftes zijn ze vaak slachtoffer van vrouwenhandel. Slavinnen van pooiers die goud geld verdienen aan dit goedkoop seksueel vertier.

Het gebeurt vlak om de hoek van onze kerk. Een deel van het red-light district ligt in onze wijk. Het kan niet bestaan dat wij onze ogen daarvoor sluiten en hier geen boodschap aan hebben. Het evangelie laat er geen twijfel over bestaan wat Jezus zou doen. Hij zou de deur van de Noorder voorbij lopen regelrecht die donkere straatjes en steegjes in. Aan tafel gaan met pooiers, prostituees en prostituanten. Innerlijk met ontferming bewogen. Om te zoeken wat verloren is. Te genezen wat gewond is. Genade uit te delen links en rechts, aan misbruikten en misbruikers.

Gedreven en gedrongen door deze liefde van Christus is de stichting Brigt Fame dag en nacht in de weer om in de levens van deze vrouwen het verschil te maken. Met een open oog, een luisterend oor en een bewogen hart gaan zij de ramen langs. Zoeken naar openingen om met veel geduld de liefde van God te delen en zo de cirkel van het kwaad te doorbreken. Met verwachting en volharding  bidden ze dat de Opgestane zelf door zijn Geest in deze Godvergeten wereld Zijn ongekende gang zal gaan: geschonden levens wegtrekt uit de macht van de duisternis in de lichtkring van Gods helende liefde. Vaak lijkt het onbegonnen werk. Maar geregeld gebeuren er ook verrassende wonderen. Als onmiskenbare tekenen dat aan Christus alle macht is.

Ook vanuit onze gemeente zijn er meerderen bij dit werk betrokken. Onlangs kwam het verzoek om dat in de gemeent een keer bewust onder ieders aandacht te brengen. Door het nodige te delen van de naakte waarheid die zich vlak om de hoek voltrekt. De waarheid van ten hemel schreiend leed én van Gods verrassende liefde. Op zondag 15 februari staat de avonddienst in dit teken. Twee vrouwen zullen ervan verhalen. Werkers zullen iets delen van hun ervaring. En samen luisteren we bij een open bijbel naar wat God ons hierin te zeggen heeft. De dienst zal wat anders van karakter zijn dan gewoonlijk. Maar niet minder van inhoud. Wees erbij en hoor ervan op!

Paul Visser

Related Posts

Leave a Reply