Actie Kerkbalans 2015: Mijn kerk in balans

mijnkerk2015 (1)Eind januari valt de brief van Actie Kerkbalans weer op de mat. De opbrengst van deze actie is het financiële fundament onder het werk van de kerk. Uw bijdrage is onmisbaar om onze rol in wijk en stad te kunnen vervullen. Doet u weer mee?

Wat betekent de kerk voor u? Samen vormen we een gemeenschap die van betekenis is, voor elkaar en voor de wijk. Het verhaal van God en mensen is het waard om doorverteld te worden. Daar is inzet en tijd, maar ook geld voor nodig. We zijn in het nieuwe jaar weer veel van plan. Ons werk kost structureel meer dan we met elkaar opbrengen. Daarom durven we onze betrokken kerkleden een vrijblijvende vraag te stellen. Wilt u overwegen uw bijdrage voor 2015 te verhogen, als uw financiële situatie dat toelaat? Bijvoorbeeld met een tientje per maand? Maar ook kleine bijdragen zijn van harte welkom en helpen mee.

Bekijk deze flyer of dit filmpje.

www.protestantsamsterdam.nl/kerkbalans

Related Posts

Leave a Reply