Zondag 11 januari

Zondagmorgen is een bijzondere dienst. In het  kader van de Week van Gebed  (die start op 18 januari) is er een tv-opname van de EO (i.s.m. Zendtijd voor Kerken). Het tekstgedeelte (Joh. 4 – de ontmoeting van Jezus met een Samaritaanse) en het thema (‘Dorst’) zijn aangereikt door de Raad van Kerken. Zanggroep Sela verleent muzikale medewerking. Ieder die deze dienst wil bijwonen, die duurt van 10.30 -11.30 uur moet uiterlijk om 10.00 uur in de kerk zijn. Er worden dan nog enkele mededelingen gedaan en een paar liederen geoefend. Het verloop van de dienst zelf zal ook wat anders zijn dan gewoonlijk. We zien biddend uit naar een inhoudsvol en gezegend samenzijn. Een week later, op18 januari dus, wordt deze dienst uitgezonden.

Zondagavond luisteren we, als opmaat voor de kringavonden, naar 1 Petrus 3:1-7. Een bijzonder  gedeelte dat nogal eens verkeerd begrepen worden. Het thema is: Actueel of achterhaald? Graag tot zondag…!

Paul Visser

Related Posts

Leave a Reply