Jurjen de Bruijne benoemd als missionair werker in Amsterdam (Hebron)

Pasfoto JurjenDe 27-jarige studentenwerker bij IFES heeft al veel ervaring opgedaan in het missionaire werk in Amsterdam. Hij wordt de opvolger van Peter Smits in ‘Hebron’, Spaarndammerbuurt.

Jurjen woont met zijn vrouw Gerlinde in Oudezijds 100, een oecumenische leefgemeenschap met mensen van allerlei sociale en culturele achtergronden. ‘In deze gemeenschap heb ik veel geleerd over de betekenis en het organiseren van een gemeenschapsleven, over de diversiteit van mensen en de kracht van het evangelie. Daarnaast ben ik in deze gemeenschap ook met een bredere oecumenische traditie in aanraking gekomen, die me erg geïnspireerd heeft, maar me ook heeft geleerd mijn eigen gereformeerde traditie beter op waarde te schatten.’Jurjen studeerde theologie in Kampen en schreef een masterscriptie over christelijke leefgemeenschappen in Nederland, onder de titel ‘Gastvrije vreemdelingen; monastieke idealen in een seculiere cultuur’.

In de afgelopen anderhalf jaar is hij betrokken geweest bij verschillende missionaire projecten in Amsterdam. Zo werkte hij samen met Tim Vreugdenhil aan een plan voor de start van een ‘citykerk’ vanuit de Oude Kerk, waarbij hij onderzoek deed naar de verschillende leefstijlen en overtuigingen ten aanzien van geloof, spiritualiteit en kerk, en de betekenis van de kerkelijke traditie in onze cultuur. Soortgelijk onderzoek verrichtte hij daarna ook voor de vrijgemaakt-gereformeerde Stadshartkerk in Amstelveen.

‘Beide onderzoeken hebben mij veel relevante ervaring gebracht wat betreft de analytische kant van het missionaire werk. Het verdiepen in leefstijlen, hedendaagse spiritualiteit en buurtwerk zijn volgens mij van groot belang om een helder en gezond toekomstperspectief te ontwikkelen voor een missionair project. Daarnaast heb ik door beide onderzoeken geleerd om verschillende meningen te begrijpen en samen te brengen en gewerkt aan het creëren van draagvlak bij de verschillende groepen.’

In zijn werk voor IFES heeft hij ervaring opgedaan als trainer en coach. ‘Ik geniet ervan om studenten te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling en in het volgen van Jezus Christus. Daarbij heb ik ook regelmatig contact met niet-christelijke studenten, onder andere door deelname aan een kerk voor atheïsten, om te leren van hun vragen en ideeën. Deze gesprekken hebben mij geholpen om de betekenis van het goede nieuws van God voor deze wereld scherper te zien. Ik ben blij dat ik de kans krijg om hierover te getuigen tijdens het voorgaan in kerkdiensten in verschillende Amsterdamse kerken, en het geven van lezingen voor studenten.’

‘Onder alle analytische, coachende en missionaire ervaring, ligt mijn eigen motivatie en geloof in het belang van dit werk. Ik ben gegrepen door Gods liefde voor deze wereld. Ik geloof dat die boodschap nog steeds van groot belang is. In mijn studie en mijn werk tot nu toe is dat ook steeds mijn motivatie geweest: ik wil graag dat mensen proeven van Gods goedheid en de weg (terug) naar Hem weten te vinden. Daarvoor zet ik graag mijn creativiteit, energie en kwaliteiten in. Dat begint bij persoonlijk contact, maar heeft voor mij ook alles met gemeenschap te maken. Eén van de krachtigste getuigenissen van het evangelie in onze tijd is de christelijke gemeenschap die actief aanwezig is in buurten en wijken. De Spaarndammerbuurt en de christelijke gemeenschap Hebron spreken mij enorm aan vanwege de veelkleurigheid, die mij doet denken aan de leefgemeenschap van Oudezijds 100. Voor mij komt hierin zowel mijn ervaring met uiteenlopende groepen mensen als mijn drive om aan de slag te gaan met het evangelie op een natuurlijke manier samen.’

(bron: www.izb.nl)

Related Posts

Leave a Reply