Zondag 13 juli

Zondag 13 juli hoop ik, de laatste zondag voor onze vakantie, hoop ik de hele dag voor gegaan. In de ochtend luisteren we naar de prachtige woorden uit 2 Korinthe 4:6-10 en is het thema: Rijk bedacht…

In de avonddienst, een leerdienst, vervolgen we de lezing uit het boek Openbaringen en gaan we na wat ons in hoofdstuk 12 van Hogerhand wordt getoond, met het oog op ons leven in het hier en nu. Thema is: Wonen in de woestijn

Ik ervaar de afgelopen tijd in de diensten – in luisteren, zingen, bidden en spreken – veel zegen van de hemel. Hopelijk herken je het en deel je erin mee. Tot zondag!

Paul Visser

Previous PostNext Post

Related Posts

Leave a Reply