Verder bouwen in Hebron

Stel je voor: een levendige gemeente, in een oude gotische kerk, in een grote stad. Vergeleken met de omvang van de stad is het een kleine geloofsgemeenschap, maar met passie voor het evangelie en dus liefde voor de naaste.

Stel nu eens dat die gemeente even verderop in de stad met missionair werk begint, in een relatief arme wijk, waar één op de drie inwoners van allochtone komaf is.

Denk je eens in dat er een evangelist gaat werken, met vrijwilligers die relaties leggen met de bewoners en activiteiten ontplooien: kinderwerk, inloophuis, vrouwenochtenden, open maaltijden. En stel dat dat werk wordt gezegend, dat er mensen tot geloof komen, dat er behoefte ontstaat aan zondagse samenkomsten, dat het verlangen groeit om het geloof te belijden, te worden gedoopt en samen het avondmaal te vieren, als hoogtepunten in het bestaan van de jonge gemeente.

Dát zou mooi zijn!

Het is ook mooi! We hebben het hier namelijk over de jonge gemeente van ‘Hebron’, die is ontstaan dankzij de inzet van de Amsterdamse Noorderkerk. De geloofsgemeenschap is klein en kwetsbaar; de leden zijn over het algemeen minder draagkrachtig. Daarom willen we deze broeders en zusters graag helpen om de geloofsgemeenschap verder uit te bouwen en daarbij doen we vrijmoedig een beroep op u. Gun ze een royale gift, zodat het goede dat in ‘Hebron’ is begonnen, kan worden voortgezet, zonder financiële problemen of zorgen.

Bankrekeningno. NL26 RABO 0302 2061 91, IZB-Amersfoort, ter attentie van ‘Hebron’

Related Posts

Leave a Reply