Nieuwe activiteiten kinderwerk Lifejacket

Op de website is een nieuw overzicht van de activiteiten van het kinderwerk geplaatst. Hieronder wordt speciale aandacht gevraagd voor een tweetal activiteiten: De junior bijbelklas in het teken van de 40-dagentijd en het gevelstenenproject op 28 en 29 april.

Een volledig overzicht van de verschillende activiteiten voor de komende periode vindt u via: oud.noorderkerk.org/lifejacket
Voor meer informatie of voor vragen over het kinderwerk in de Jordaan kunt u mailen met: kinderwerk@noorderkerk.org

Junior bijbelklas

Veertigdagentijd met kinderen:   Op weg naar Pasen
Als ouder wil je natuurlijk het beste aan je kind meegeven.  Er is een breed aanbod van activiteiten die je helpen om de muzikale, creatieve en sportieve  ontwikkeling van je kind te stimuleren. Maar welke invulling geven we aan de religieuze ontwikkeling van het kind ? Het kind groeit op in een maatschappij waar een scala aan religies aanwezig is. Van veel ouders hoor ik dat ze het belangrijk vinden dat hun kind wel de kernverhalen van het christelijk geloof kent. Ze willen die in alle vrijblijvendheid doorgeven, zodat het kind  later zelf een keuze kan maken.  Deze juniorbijbelklas wil je daarbij helpen, Op een creatieve, speelse manier passend bij de leeftijd, ontdekt het kind de betekenis van één van de christelijke feesten nl. het  Paasfeest.  Kinderen vanaf groep 3 kunnen hieraan meedoen.

We starten maandag 10 maart en sluiten het af met een grote paasactiviteit op woensdag 16 april. In verband met het programma is het fijn dat je alle 6 weken aanwezig kan zijn.

Tijd: groep 3-5         15.30-16.30   (deur open vanaf 15.15)
groep 6-8                   16.30-17.30

Plaats:  Noorderkerk, Noordermarkt 48.
Laat je even weten als je van plan met om mee te gaan doen? kinderwerk@noorderkerk.org

Speciale activiteit: Gevelstenenproject 28 en 29 APRIL             

Gevelstenenproject:  maak je eigen gevelsteen.

Als er genoeg animo is willen we in samenwerking met SteenGoedkeramiek (www.steengoedkeramiek.nl) op 28 en 29 april een gevelstenenproject organiseren waar kinderen vanaf groep 6 samen met hun (groot)ouder(s) aan mee kunnen doen.

Dit project is al verschillende malen op een basisschool uitgevoerd, maar we hebben nu het voorrecht dat we subsidie hebben gekregen en het jullie kunnen aanbieden voor een spotprijs, 10 euro voor een kind en 20 euro voor een volwassene.

Het gevelstenenproject bestaat uit twee onderdelen.

OP maandag 29 april gaan we een wandeling door de Jordaan maken en spotten we de verschillende schitterende gevelstenen. Daarna gaan de kinderen en hun ouders zelf aan de slag om een schetsontwerp te maken voor hun gevelsteen, dit onder begeleiding van kunstenaars.

Op dinsdag 29 april gaan jullie zelf in een echt atelier aan de slag om je gemaakt ontwerp van de gevelsteen nu uit te voeren in klei.

De ouders kunnen hun eigen gevelsteen maken of hun kind helpen.

De prachtige gevelstenen worden later geëxposeerd in de Openbare bibliotheek te Amsterdam en misschien ook nog een dag in de Noorderkerk.

Voor de organisatie is het nodig dat we ruim van te voren weten wie er meedoen, dus als u interesse heeft wilt u zich dan z.s.m. aanmelden bij kinderwerk@noorderkerk.org

Related Posts

Leave a Reply