Ouder zijn naar Gods hart en kind zijn naar Gods bedoeling

Zondag 12 januari staat het vijfde gebod centraal, een veelbelovende levensregel, die zowel van betekenis is voor ouders als voor kinderen. Ditmaal is er op de wijkkringen al met elkaar gesproken over de betekenis ervan. Een mooie opmaat naar de verkondiging!

Om de beide zijden – die van ouders en van kinderen –  goed tot hun recht te laten komen, preek ik er zondag twee keer over. In de ochtenddienst is het thema: Ouder zijn naar Gods hart. En in de avonddienst: Kind zijn naar Gods bedoeling. Bewust heb ik voor deze volgorde gekozen: het eerste is ‘voorwaarde’ voor het tweede. En voor de duidelijkheid: in de avonddienst gaat de preek natuurlijk niet alleen jongeren aan (al hoop ik wel dat die er vanaf een jaar of 10 zoveel mogelijk bij zijn), want je blijft ‘kind’ zo lang je een vader en/of moeder hebt. Hopelijk worden we er samen wijzer van! We zien uit naar de doorwerking van Gods Geest…

Hierbij ook een groet van onze kinderen Ilse en Arjan, samen met Ralph en Quinn, bij wie de afgelopen week gebivakkeerd hebben. Zowel met Quinn als met Ilse gaat het steeds beter. We danken onze God voor deze positieve ontwikkelingen. Zoals het er nu naar uitziet hopen zij in de loop van februari terug te gaan naar Malawi om daar de draad weer op te pakken.

Paul Visser

Related Posts

Leave a Reply