Avondmaal zondag 16 juni

Met het oog op de viering van het avondmaal a.s. zondag
geeft ik onderstaande woorden van Augustinus door ter overdenking.
Het is tevens een goed opmaat naar de twee teksten (Rom 8:14-16 en Rom. 8:17)
die in de verkondiging centraal zullen staan.

Laat heb ik U lief gekregen,
o schoonheid, zo oud en zo nieuw.
laat heb ik U lief gekregen !

Gij waart binnen en ik was buiten,
en daar zocht ik U,
en ik rende, wanstaltig als ik was,
op de schone dingen af die door U gemaakt zijn.
Gij waart bij mij en ik niet bij U.
Ik werd ver van U gehouden
door dingen die niet bestaan zouden hebben,
als ze niet in U bestaan hadden.
Geroepen hebt Gij,
geschreeuwd en mijn doofheid doorbroken;
gestraald hebt Gij,
geschitterd en mijn blindheid verjaagd;
gegeurd hebt Gij
en ik heb ingeademd en snak nu naar U;
geproefd heb ik
en nu honger ik en dorst ik;
aangeraakt hebt Gij mij
en ik ben ontvlamd naar Uw vrede.

Een zegenrijke voorbereiding en heilrijke diensten toegebeden!

Paul Visser

Related Posts

Leave a Reply