Contraproductief – Parels voor de zwijnen

Ik las afgelopen week een verrassende column van mr. Diederik van Dijk (fractie medewerker van. SGP in de Tweede Kamer). Ik geef het hier verkort door.

De verdraagzaamheid van de seculieren tegenover het christelijk geloof verschrompelt. Er is al vaker geschreven over de seculiere storm die op til is. Onze reactie? We werpen een denktank in de strijd. Onze inspanningen om de wereld te bereiken met de Bijbelse boodschap verdubbelen we. We organiseren eigen mediatrainingen en zoeken de leeuw op in zijn eigen hol.

De intenties zijn goed. De Bijbelse boodschap gedijt juist in de smurrie van onze samenleving. Het is een boodschap voor fraudeurs en prostituees, maar ook voor atheïstische scherpslijpers. Maar toch….

Wij moeten beseffen dat onze opdracht om de wereld te bereiken met de Bijbelse boodschap begrensd is. Als wij die grenzen negeren, zal het uitdragen van dat Woord zich verwoestend tegen ons keren. Dat leert Mattheüs 7:6. Als wij het heilige geven aan honden en parels werpen voor de zwijnen, vertrappen ze het niet alleen omdat ze de waarde er niet van in zien; zij kunnen intussen er ook zo door geïrriteerd raken, omdat ze het niet lusten, dat zij ons verscheuren.

Als we de genade te grabbel gooien voor de wereld vervelen we hem slechts. En als we blijven aandringen op wat ergert, roepen we op den duur woede op. Ook christelijke politiek kan in dit licht contraproductief uitpakken.

Het uitdragen van de Bijbelse boodschap kan dus in bepaalde omstandigheden vergeefs en gevaarlijk zijn. Het kan ertoe leiden dat christenen zonder nut of noodzaak verteerd worden door de woede van de verstokten. Hiertoe zijn christenen niet geroepen. Dat toont Mattheüs 10, waar de discipelen het stof van hun voeten mogen schudden in plaatsen waar Gods Woord niet welkom is.

Trappen wij in deze valkuil? Gooien wij parels voor de zwijnen? Die conclusie mag niet te snel worden getrokken. Het zou ons vrome vlees erg goed uitkomen om de wereld de wereld te laten. Tegelijkertijd is het zaak ook deze waarschuwing ter harte te nemen. Juist nu de secularisatie oprukt. De hel los is.

Hoe bereiken wij dan de verstokten? Na Mattheüs 7:6 volgt het zevende vers. Dit vers gaat over de kracht van het gebed. Als wij de anderen niet kunnen bereiken, moeten wij aankloppen bij God. Er is geen andere weg tot deze naaste dan door het gebed.

Het levert ook geen publiciteit op. Maar het is de grootste macht die we hebben.

Related Posts

Leave a Reply