Zondagmorgen 13 januari

Zondagmorgen 13 januari luisteren we verder
naar het verslag dat Markus deed over ‘een dag uit het leven van Jezus’.
Terwijl Hij spreekt in de synagoge ontstaat er de nodige reuring.
Ineens begint iemand van alles tegen Jezus te roepen.
Waar Jezus komt, gaan onreine geesten zich roeren.
Toen en nu…

In deze dienst wordt broeder Jan Koole bevestigd tot ouderling-kerkrentmeester.
De broeders Gerit ten Klooster (ouderling-kerkrentmeester) en Rick Bossenbroek (kerkrentmeester) nemen afscheid.
De broeders Gert Breugem em Laban Wisse worden herbevestigd in hun bediening als bezoekbroeder.
Wij danken onze God voor hen en bidden om zegen!

Paul Visser

Related Posts

Leave a Reply