Zondag 2 december

Zondagmorgen is het voor Ilse en Arjan (onze dochter en schoonzoon), voor ons gezin en onze familie een feestelijk moment: hun eerste kind, Ralph, ontvangt die ochtend het teken en zegel van de doop. Dit gebeurt in de Bethlehemkerk in Den Haag, omdat dit de uitzendende gemeente is van Ilse  Zichtbaar verbindt de Drie-enige zich aan dit jonge leven, met alle zegen van dien. Als vanzelf dringen op deze eerste advent de regels van een bekend kerstlied zich op: Kom verwondert u hier mensen, ziet hoe dat uw God u mint….  Zelf mag ik in deze dienst voorgaan. Bijzonder!

Zondagavond gaat het in de Noorder opnieuw over onze beleving van de eredienst. De bezinning daarop leidt telkens tot verrassende ontdekkingen. Positieve reacties van ouderen en jongeren bevestigen dat. Het thema dit keer wordt het beste samengevat door de regels van een bekend lied: ….en eren U als onze Heer, met liederen en gebeden. Samen denken we na over het hoe, wat, waarom en waartoe van ons zingen en bidden in de eredienst. Hopelijk geeft het verdiepte beleving van één en ander, tot lof van onze God en tot zegen van onszelf. Welkom!

Paul Visser

Related Posts

Leave a Reply