Over ex-refo’s en hun frustraties

Onlangs was er een deel van het programma in De vijfde dag (EO, 15 november, Ned. 2) gewijd aan mensen die in de refo(rmatorische)-cultuur zijn opgegroeid en daar of iets goeds aan hebben overgehouden of dat met veel frustratie achter zich hebben gelaten. Het eerste maakt blij, het tweede blijft schokkend. Ik vind het ontzettend pijnlijk dat mensen zo’n vertekend beeld aan God hebben overgehouden. In het programma zijn ook een paar korte fragmenten opgenomen waarin ik daar iets over zeg.

In het kader van dit gevoelige thema zijn er ook een viertal videofilmpjes opgenomen waarin ik nog wat nader inga op een enkele vragen die vaak leven bij zogenaamde ex-refo’s (o.a. Hoe vind ik nieuwe antwoorden? Wat te doen als mensen me willen blijven bekeren?). Omdat er in Amsterdam ook nogal wat mensen rondlopen die afkomstig zijn uit deze cultuur, leek het me goed om ook via onze site te verwijzen naar deze filmpjes.

Zie hiervoor:

Moeilijke passages in de bijbel: http://www.eo.nl/tv/devijfdedag/artikel-detail/dominee-paul-visser-over-de-bijbel/

Op zoek naar nieuwe antwoorden: http://www.eo.nl/tv/devijfdedag/artikel-detail/dominee-paul-visser-over-nieuwe-antwoorden/

moeite met genieten: http://www.eo.nl/tv/devijfdedag/artikel-detail/dominee-paul-visser-moeilijk-genieten-door-schuldgevoel/

moeite met bekeringsdrift: http://www.eo.nl/tv/devijfdedag/artikel-detail/dominee-paul-visser-over-grenzen/

En verder, er zijn nogal wat mensen die niet verder komen dan afgeven op wat ze hebben meegemaakt. Ik snap dat ze soms niet anders kunnen/willen dan dat. Tegelijk daag ik ieder uit om daaraan voorbij te komen. En daarin volwassener te worden. Dat kan door overwogen afstand te nemen. Het kan ook door nog eens in een stukje openheid te overwegen waar het in de Bijbel nu wel en niet over gaat. In dat laatste geval wil ik je graag een hand reiken, en bij een open bijbel eerlijk in gesprek gaan over opgedane ervaringen, twijfels en angsten, misverstanden en scheve voorstellingen. Afgelopen zomer had ik een leergang van 5 avonden waar een twaalftal argwanende mensen enthousiast op terugkijken. Heb je interesse mail dan naar: hetlaatmenietlos@hotmail.com.

Related Posts

Leave a Reply