Dankdag

Vanavond (7 november) is ieder van harte uitgenodigd bij de dankstond,
waarin we samen komen om onze God bewust de lof toe te zwaaien.
We lezen en zingen Psalm 103: Loof, loof de Heer mijn ziel…!
Het thema luidt: Alle zegen op een rij
De dienst begint om 19.30 uur.
Welkom!

Op mijn vraag om voor jezelf een lijstje met dankpunten te maken,
kreeg ik per mail van een meelevend lid de volgende reactie:

Dankbaar om Uw Naam (n.a.v. Ex.34 vs 6 en 7)

God, Abba,barmhartig
Barmhartig bent U vanaf de baarmoeder tot in het duizendste geslacht
U toont mij Uw barmhartigheid, U gaat door na het derde geslacht
Ik word stil in dankbaarheid

God, Abba, genadig
U verleent mij in mijn zonde genade.
Genade door het kruis en de opstanding van Uw lieve Zoon Jezus, Hij voor mij
Ik word stil in dankbaarheid

God, Abba, geduldig
Uw geduld heeft het met mij uitgehouden, toen ik weg was
Uw hand trekt mij in geduld elke keer terug bij U
Ik word stil in dankbaarheid

God, Abba, rijk aan goedertierenheid
Uw overstelpende goedheid, bevestigde U in mijn doop
U zei, U zegt: Jij bent van mij, jij, mijn eigen kind
Ik word stil in dankbaarheid

God, Abba, trouw
Trouw bent U, midden in mijn pijn, tot in mijn dood
door de dood heen mag ik thuiskomen in Uw trouw
Ik word stil in dankbaarheid

Related Posts

Leave a Reply