Zondag 15 juli

Zondagmorgen 15 juli is het een bijzondere dienst. Bas Rijke zal het teken van de doop ontvangen. Zes kinderen nemen afscheid van de zondagsschool. Kinderen blijven deze ochtend erbij in de dienst. En deze zal qua opzet en inhoud meer dan anders afgestemd zijn op de kinderen en de jongeren, die ook verschillende momenten een bijdrage leveren. Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting en gebruiken we gezamenlijk de maaltijd. We lezen in deze dienst het bijzondere verhaal uit 1 Samuël 3: God begint persoonlijk tot Samuël te spreken… Hoe gaat dat vandaag? In de preek hoop ik daar het nodige over uit te leggen. Welkom!

Zondagavond houd ik de laatste themadienst over ‘Relaties’. Dit keer gaat het over de bijzondere relatie die de Geest onderling schept als we gaan leven van Gods liefde. Het woordje ‘elkaar’ komt in het NT talloze malen voor. Het thema is dan ook: Leven met elkaar (als gemeente). We zoeken naar het antwoord op de vraag: Wat zegt de Schrift en wat betekent dat voor onze onderlinge omgang? Opnieuw welkom!

Previous PostNext Post

Related Posts

Leave a Reply