Zondag 10 juni

Zondag 10 juni staan we in de ochtenddienst stil bij de eerstgenoemde vrucht van de Geest in Gal. 5:22: de liefde. De komende weken wil ik alle vruchten met u ‘proeven’. Samen ontdekken wat de Geest in ons gaande maak, laat groeien en rijpen. Let op: de dienst begint deze ochtend om 9.30 uur en is rond 10.30 uur afgelopen in verband met het feit dat er om 11.00 uur een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk gehouden wordt.

In de avonddienst (18.30 uur) houd ik een preek in de serie ‘Relaties’ over het thema: Alleen verder na scheiding of verlies. Vragen die o.a. aan de orde komen zijn: Wat zegt de Schrift nu wel en niet over echtscheiding? Is er ruimte voor een nieuw begin? En welke specifieke beloften zijn er voor hen die een geliefde verloren? Er wordt niet vaak in preken expliciet op ingegaan. Logisch, het ligt vaak gevoelig en elke situatie is weer anders. Juist in de kerk zijn we echter geroepen elkaar in deze dingen een hand te reiken en verder te helpen. We bidden om de leiding van Gods Geest.

Ik hoop u en jou zondag te ontmoeten!

Paul Visser

Related Posts

Leave a Reply