27 okt. 2010 Noorderpodium: “Wie is God?”

Gesprek over “Wie is God?” tussen ds. K. Hendrikse (atheistische dominee) en ds. P.J. Visser (predikant Noorderkerk)
God? Wie is dat? Bestaat God wel? Hoe merk je dan iets van God? Het Noorderpodium organiseerde een gesprek over een vraag die de wereld al duizenden jaren bezighoudt: Wie is God?De Middelburgse dominee Klaas Hendrikse werd bekend als de dominee die stelt dat God niet bestaat maar ‘gebeurt’. Voor predikant Paul Visser van de Amsterdamse Noorderkerk is niets zo reëel als God. Hij ervaart dagelijks het bestaan van God. Nu ontmoetten ze elkaar en spiegelden hun visie op het leven.

Op woensdagavond 27 oktober gingen ze onder leiding van Trouwjournalist Lodewijk Dros met elkaar in gesprek over God. Hoe ervaar je het bestaan van die God en als je meent dat God niet bestaat, hoe kan je jezelf dan richten tot die God? Is het iets in jezelf of is er toch meer?

De één gelooft in een kracht in jezelf of ‘iets’ dat er moet zijn, de ander is overtuigd van een hogere macht of een persoonlijke God tot wie je jezelf kunt richten. Te midden van al die diversiteit zijn de levensvragen voor iedereen reëel. Waarom besta ik, leidt dit leven ergens toe, waarom het leed en is er iets of iemand die het leven leidt? Tijdens het Noorderpodium horen we hoe twee mensen omgaan met deze vragen en of ze steun en antwoorden vinden in hun visie op het leven.

Wilt u deze avonden nog eens meebeleven?

Wilt u kijken?  http://kerken.streamit.eu/portal_recordings/321

Deel 1

20100210 debatavond

Deel 2

20100210 debatavond deel 2

Related Posts

Leave a Reply