Cursus ‘Leven met Hoop’

Leven met hoop. Dat is het soort leven waartoe Jezus mensen inspireert en uitdaagt. De cursus Hoopvol leven is een ontdekkingstocht van de weg van Jezus in onze chaotische wereld. Dat is een weg van vertrouwen in een bestaan dat zowel schitterend als hartverscheurend is, een levensstijl waarin je je, ondanks falen en tegenslag, toelegt op liefde en een leven waarin je verrast wordt door hoop.

In zeven avonden krijg je zicht op de grote lijnen van het christelijk geloof en ontdek je wat de weg van Jezus vandaag kan betekenen. Samen met anderen lezen we bijbelverhalen, gaan we in gesprek en krijg je handreikingen om de weg van Jezus in de praktijk te ontdekken.

Locatie Noorderkerk |Noordermarkt 47 Amsterdam

Data 12 oktober, 9 november, 7 december (2020) 18 januari, 15 februari, 9 maart, 19 april (2021)

Tijd 20.00 – 21.45 uur

Kosten € 25 inclusief cursusboek Hoopvol leven

Opgave en informatie: ds. Johan Visser 06 48919362 | johan.visser@noorderkerk.org