Jan Scheele-Goedhart

Pastoraal predikant
In de maanden september tot en met december 2020 ben ik tijdelijk als gemeentepredikant verbonden aan de Noorderkerk. Als gemeentelid ben ik al vijftien jaar betrokken bij de Noorder – sinds mijn huwelijk met Liesbeth in 2005. We zijn er getrouwd, onze vier kinderen zijn er gedoopt en ik ben er zes jaar diaken geweest. En nu dus predikant. Ik ga regelmatig voor in de diensten, daarnaast ben ik betrokken bij het werk onder tieners en ga ik regelmatig in gesprek met mensen. 
De Noorderkerk is niet mijn enige werkkring. Al vijftien jaar werk ik (met een korte onderbreking) voor onderzoeksbureau RIGO Research en Advies. Ik heb mijn opleiding tot predikant gevolgd terwijl ik daar werkte en ben ook toen ik voor het eerst predikant werd (in de wijkgemeente Bethel in Zeist) dat het grootste deel van de tijd blijven doen. Daarnaast ben ik bezig met een promotieonderzoek naar de interactie tussen kerk, geloof en werk. 
Het mooiste van mijn werk als dominee vind ik het zoeken naar wat geloof in Jezus betekent in het concrete leven van alledag. Ik houd van de grote, traditionele woorden die de kerkelijke traditie gebruikt om het geloof mee uit te drukken, zoals ‘zonde’ en ‘verzoening’, maar ik vind het het mooiste waar dat goede nieuws van het evangelie in de dagelijkse praktijk handen en voeten krijgt. Daar hoop ik als predikant mensen verder in te kunnen helpen. En ik hoop ook zelf meer en meer te groeien in zo’n met God verbonden leven, in mijn werk in de kerk, maar juist ook daarbuiten.

Kom in gesperk

Contactgegevens Jan Scheele-Goedhart

jan.scheele-goedhart@noorderkerk.org

tel. 06-45744440