Hart op tafel

Hart op Tafel

Wie heeft het soms niet: dat je een vraag hebt over God, de bijbel, je geloven of de praktijk van je christenzijn. Je komt er niet uit en het kan de nodige twijfel geven. Goed daarom dat er in de gemeente een plek is, waar die vragen en twijfels op tafel kunnen komen en we er met elkaar over in gesprek kunnen. Uiteraard kan dat ook altijd in een persoonlijk gesprek, maar het mooie van ‘samen’ is dat we ons oefenen in begrip en openheid naar elkaar. Bovendien is de vraag van de één vaak ook een vraag voor anderen.

We kiezen voor een vernieuwde opzet, om het zo open en makkelijk mogelijk te maken voor iedereen. Twee weken voorafgaand aan de avond is er ruimte om op de Nieuwsbrief een vraag of twijfel op te schrijven (anoniem of met naam) en die in te leveren. De week daarna vermelden dan in de Nieuwsbrief welke vragen er tijdens de komende sessie aan de orde komen. Ieder die interesse en zin heeft kan dan aanschuiven. Afwisselend zitten wij er als predikanten bij om het gesprek te leiden en ons steentje bij te dragen. Maak er gebruik van! 

Data

14 Oktober 2019
22 April 2020

Contact

Neem contact op met Johan Visser of Paul Visser