Aanmelden kerkdiensten september

Wees welkom om de kerkdiensten in de Noorderkerk bij te wonen. U dient zich hieronder voor de morgen- en/of de avonddienst(en) wel aan te melden. Mocht u met meerdere mensen komen, dan dient ieder zich apart aan te melden. Door aanmelding kunnen we het aantal mensen dat bij de dienst aanwezig is reguleren en zo aan de 1,5 meter-regel voldoen. Tevens kunnen we dan, mocht dat noodzakelijk zijn i.v.m. contactonderzoek, u traceren. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM.

Aanmelding diensten september

    U kunt niet meer aanmelden voor de morgendienst van 13 september, omdat met het aantal inschrijvingen het maximum al is bereikt. U kunt de dienst volgen via Internet www.noorderkerk.nl

U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid. Blijf bij twijfel dus thuis en volg de dienst online.

Met deze aanmelding verklaar ik dat ik niet een of meer van deze klachten heb: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (38 graden of hoger). Verder verklaar ik me te houden aan de afstandsregels van 1,5m en de aanwijzingen in de Noorderkerk op te volgen.

Graag ieder familie- of gezinslid, vriend of vriendin die met u meekomt apart aanmelden. We gaan uit van een maximum in de orde van 150 mensen in de Noorderkerk. Mocht dit aantal overschreden worden, dan zullen we betreffende inschrijving sluiten.

Mocht u zich al willen aanmelden voor de diensten in oktober, gebruik dan de link naar aanmelden oktober.