Aanmelden diensten november

Wees welkom om de kerkdiensten in de Noorderkerk bij te wonen. U dient zich wel voor de morgen- of de avonddienst(en) aan te melden. Mocht u met meerdere mensen komen, geef dan het aantal personen aan die met u meekomen.  Door aanmelding kunnen we het aantal mensen dat bij de dienst aanwezig is reguleren en zo aan de 1,5 meter-regel voldoen. Tevens kunnen we dan, mocht dat noodzakelijk zijn i.v.m. contactonderzoek, u traceren. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM.

U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid. Blijf bij twijfel dus thuis en volg de dienst online. Met deze aanmelding verklaar ik dat ik niet een of meer van deze klachten heb: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (38 graden of hoger). Verder verklaar ik me te houden aan de afstandsregels van 1,5m en de aanwijzingen in de Noorderkerk op te volgen.

Aanmelding diensten 29 november

U kunt zich opgeven voor één van de twee diensten. Er is een maximum van 30 aanwezigen per dienst, dus kijk ook een keer via internet en laat uw plaats aan een andere bezoeker.