Reunie zondag 17 november 2013

Beste vriend(en) van de Noorderkerk,

Als u recent of misschien juist (veel) langer geleden betrokken bent geweest bij de Noorderkerkgemeente in Amsterdam brengen wij graag het volgende bij u onder de aandacht.

Door de jaren heen kennen we als gemeente relatief veel wisselingen van gemeenteleden, één van de kenmerken van een kerkelijke gemeente in de stad. Af en toe zien we sommigen van u terug, bijvoorbeeld tijdens bijzondere diensten of op andere gelegenheden in de Noorder; anderen soms in het geheel niet meer. Voor de terugkomers zal door de jaren heen wel het nodige veranderd zijn.

Na de leuke reacties over de vorige reünie willen we graag weer de gelegenheid geven  aan oude bekenden elkaar en de huidige gemeenteleden te laten ontmoeten rond één van de diensten. Om dit concreet te maken nodigen we u van harte uit voor de morgendienst van zondag 17 november 2013. De dienst begint om 10.00 uur. Na afloop van de dienst is er tijdens de koffie ruim gelegenheid elkaar bij te praten. Tenslotte sluiten we af met een gezamelijke (kleine) lunch.

Wilt u even laten weten als u komt? Dit om hier in de organisatie rekening mee te kunnen houden. Graag reactie naar Anton van Marsbergen: a.van.marsbergen@hetnet.nl, telefoon 0299-770698. We horen ook graag als er kinderen meekomen die tijdens de dienst naar de zondagsschool willen gaan.

Tenslotte: als u nog voormalige gemeenteleden kent die hier eventueel ook belangstelling voor zouden hebben, geeft u deze uitnodiging dan gerust door. Het is voor ons onmogelijk om iedereen te achterhalen. Wel proberen we een bestand op te bouwen van leden die al een keer geweest zijn of op de vorige reünie hebben gereageerd.

We hopen op een goede dienst en mooie opkomst.

Met vriendelijke groet,

Namens de commissie gemeenteopbouw (Robert Schoeman, Marloes Hoencamp , Anneke Verboom)

Anton van Marsbergen.

 

Ps. Wij wijzen u er op voorhand alvast op dat er na 12.00 uur betaald parkeren is in Amsterdam. U kunt al, voordat de kerkdienst begint, betalen.  De meter telt automatisch vanaf 12.00 uur.

Related Posts

Leave a Reply